1. apor

  apor är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan.

 2. markattartade apor

  markattartade apor, Cercopithecidae, familj östapor med 80–90 arter, omfattande alla apor i Gamla världen utom gibboner och människoapor.
 3. Gamla världens apor

  Gamla världens apor, annat namn på östapor.
 4. Aporocactus

  Aporocactus, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med sex arter, bl.a. ormkaktus.
 5. Aporrhaidae

  Aporrhaidae, det vetenskapliga namnet på familjen pelikanfotssnäckor.
 6. apori

  apori, teoretisk svårighet, förbryllande självmotsägelse.
 7. Aporia

  Aporia, det vetenskapliga namnet på ett släkte vitfjärilar med en art i Sverige, hagtornsfjäril.
 8. apa

  apa, djuret, se apor.
 9. Cercopithecidae

  Cercopithecidae, det vetenskapliga namnet på familjen markattartade apor.
 10. grön markatta

  grön markatta, Cercopithecus aethiops, art i familjen markattartade apor.