1. Gambia

  Gambia, stat i Västafrika.

 2. apkoppor

  apkoppor, virussjukdom orsakad av ett virus besläktat med smittkoppsvirus.
 3. Felicitas Hoppe

  Hoppe, Felicitas, född 1960, tysk författare.
 4. loppor

  loppor, Siphonaptera, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar ca 2 400 arter och underarter, varav 54 i Sverige.
 5. fetma

  fetma, abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen, vanligen liktydigt med övervikt.
 6. uterus

  uterus, livmoder, en del av den honliga fortplantningskanalen hos djur, hos däggdjur mellan äggledare och slida, i vilken embryot utvecklas under längre eller kortare tid.
 7. Kina

  Kina är ett land i östra Asien.

 8. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 9. djur

  djur, Animalia, ett rike organismer som lever av att äta andra, levande eller döda, organismer.
 10. Fenicien

  Fenicien, Fenikien, benämning på forntida konglomerat av stadsstater i sydöstra medelhavsområdet.