1. Sydamerika

  Sydamerika, världsdel omfattande den södra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 2. domesticering

  domesticering, den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild form till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende husdjur.
 3. djurspråk.

  djurspråk. Olika djurarter kommunicerar i olika stor utsträckning med djur av den egna arten, eller av andra arter.
 4. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 5. gnagare

  gnagare, enkeltandade gnagare, Rodentia (tidigare Glires), ordning däggdjur som har världsvid utbredning och omfattar ca 1 800 arter.

 6. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 7. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 8. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.
 9. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 10. Chile

  Chile, stat i Sydamerika.