1. gröna markattor

  gröna markattor, Chlorocebus, släkte i familjen markattartade apor med sex arter.
 2. kostymapor

  kostymapor, Pygathrix, släkte markattartade apor med tre arter.
 3. Gibraltar

  Gibraltar är en klippa med en stad och en hamn.
 4. klan

  klan, ibland använt uttryck för djurflock av betydande hållfasthet och i vilken medlemmarna oftast är nära besläktade med varandra.
 5. gripsvans

  gripsvans, modifierad svans som i spetsen kan rullas ihop för att hålla tag om trädgrenar.
 6. markattor

  markattor, grupp afrikanska markattartade apor.
 7. magot

  magot berberapa, gibraltarapa, Macaca sylvanus, art i familjen markattartade apor.
 8. Sierra Leone

  Sierra Leone, stat i Västafrika.

 9. trädleopard

  trädleopard är en art i familjen kattdjur.
 10. gibboner

  gibboner, eller gibbonapor, är en djurfamilj högre primater.