1. motkraft

  motkraft, kraft som är motriktad en applicerad kraft. 

 2. nationalekonomi

  nationalekonomi, samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser och vilka effekter ekonomisk-politiska åtgärder ger upphov till; studerar det ekonomiska livet i större skala.
 3. elektron

  elektron, den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson.
 4. kromatografi

  kromatografi, kemisk separationsteknik som utnyttjar förhållandet att de ämnen som skall separeras fördelar sig på olika sätt mellan en stillastående (stationär) och en rörlig (mobil) fas.
 5. masspektrometri

  masspektrometri, masspektroskopi, MS, metod för bestämning av enskilda positiva eller negativa joners massor med masspektrometer.
 6. kommunikationsmodell

  kommunikationsmodell, arbetsredskap inom kommunikationsforskningen.
 7. reaktionskraft

  reaktionskraft, motkraftkraft som är motriktad en applicerad kraft.

 8. begrepp

  begrepp, det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på.
 9. friktionskraft

  friktionskraft, kraft motriktad rörelseriktningen för en kropp i glidning på en yta.
 10. konnotation

  konnotation, innebörden hos en språklig term.