1. hennin

  hennin (fr., kanske av nederländska henninck ’tupp’, i så fall med avseende på likheten med en tuppkam), senmedeltida huvudbonad för kvinnor.
 2. strategi

  strategi, läran om användningen av militära och andra maktmedel för att i kamp med en motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara fred, upprätthålla neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden.
 3. cyklotem

  cyklotem kallas inom geologin en lagerserie som bildats under en sedimentationscykel.
 4. kohl

  kohl, orientaliskt ögonsmink vars huvudingrediens oftast består av bränd pulvriserad grafit eller antimon som blandats med sot.
 5. lapitakulturen

  lapitakulturen, benämning på en omdiskuterad förhistorisk utvecklingsfas i Oceanien, främst karakteriserad av keramik som tillverkades och spreds som handelsvara i Melanesien och västra Polynesien.
 6. metafysiskt måleri

  metafysiskt måleri, måleri som beskriver en icke-sinnlig verklighet och där systematisk användning av färger och geometriska former ges betydelsebärande egenvärde.

 7. sprutlackering

  sprutlackering, sprutmålning, applicering av färg eller lack genom sprutning, varvid materialet finfördelas och slungas mot det föremål som skall behandlas.
 8. ytbehandling

  ytbehandling, behandling av ytan på ett material eller ett föremål av estetiska skäl, dvs. för att få en visuellt tilltalande yta, eller av beständighetsskäl, dvs. för att få en yta som kan motstå mekanisk eller kemisk påverkan.
 9. bakanae

  bakanae, sjukdom hos ris orsakad av parasitsvampen Gibberella fujikuroi (även kallad Fusarium moniliforme).
 10. tadelakt

  tadelakt, vattentålig, motståndskraftig puts av nordafrikanskt ursprung.