1. förbränningsmotor

  förbränningsmotor, arbetsmaskin inom gruppen värmemotorer vilken genom inre förbränning av luft–bränsleblandning omvandlar värmeenergi till mekaniskt arbete.
 2. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.
 3. friformsframställning

  friformsframställning, FFF, datorbaserad teknologi för tillverkning av solida objekt direkt från en tredimensionell digital modell.
 4. emigranttidskrift

  emigranttidskrift, publikation för en grupp av emigranter, oftast benämning på invandrartidskrifter i Amerika.
 5. flygplan

  flygplan, luftfarkoster som klassificeras på olika sätt efter konstruktion och ändamål.
 6. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 7. heraldik

  heraldik, vetenskap om sköldemärken och deras tillbehör.
 8. kryptologi

  kryptologi, den vetenskap som behandlar matematiska metoder för säkra kommunikationssystem.
 9. version

  version, specifikt tillstånd i en programvaras tekniska utveckling.
 10. elektriska maskiner

  elektriska maskiner, elmaskiner, sammanfattande benämning på roterande maskiner som omvandlar mekanisk energi till elektrisk eller omvänt.