1. flygplan

  flygplan, luftfarkoster som klassificeras på olika sätt efter konstruktion och ändamål.
 2. isolermaterial

  isolermaterial, isoleringsmaterial, i byggtekniken material som används för att åstadkomma skydd mot kyla, drag, fukt, störande ljud, brand etc.
 3. författarbestämning

  författarbestämning, försök att utröna vem som är författare till en viss text, t.ex. ett brev, en bok eller en del av en bok.
 4. centrum–periferi-teorier

  centrum–periferi-teorier, problemformuleringar som utgår från att samhällslivets utformning och utveckling är beroende av geografiska avstånd mellan centralpunkt och omkringliggande områden.
 5. elektrofysiologi

  elektrofysiologi, forskningsgren som omfattar studiet av elektriska fenomen på cell- och organismnivå.
 6. ultraljudsbehandling

  ultraljudsbehandling, behandlingsformer inom medicin och veterinärmedicin.
 7. urealim

  urealim, äldre benämning karbamidlim, lim baserat på ureaharts, dvs. ureaformaldehydpolymer.
 8. liniment

  liniment, vätska som innehåller läkemedel och som är avsedd för utvärtes bruk för att utöva lokal effekt, vanligen efter ingnidning.
 9. hennin

  hennin (fr., kanske av nederländska henninck ’tupp’, i så fall med avseende på likheten med en tuppkam), senmedeltida huvudbonad för kvinnor.
 10. emalj

  emalj, borosilikatbaserad beläggning, applicerad genom smältsintring på stål, gjutjärn, aluminium eller annan metall.