1. motkraft

  motkraft, kraft som är motriktad en applicerad kraft. 

 2. masspektrometri

  masspektrometri, masspektroskopi, MS, metod för bestämning av enskilda positiva eller negativa joners massor med masspektrometer.
 3. kromatografi

  kromatografi, kemisk separationsteknik som utnyttjar förhållandet att de ämnen som skall separeras fördelar sig på olika sätt mellan en stillastående (stationär) och en rörlig (mobil) fas.
 4. kommunikationsmodell

  kommunikationsmodell, arbetsredskap inom kommunikationsforskningen.
 5. elektron

  elektron, den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson.
 6. Thomas A. Edison

  Edison, Thomas Alva, född 11 februari 1847, död 18 oktober 1931, amerikansk uppfinnare och industriman.
 7. reaktionskraft

  reaktionskraft, motkraftkraft som är motriktad en applicerad kraft.

 8. nationalekonomi

  nationalekonomi, samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser och vilka effekter ekonomisk-politiska åtgärder ger upphov till; studerar det ekonomiska livet i större skala.
 9. papperskromatografi

  papperskromatografi, en form av kromatografi med papper som stationär fas och vätska som rörlig fas.
 10. konnotation

  konnotation, innebörden hos en språklig term.