1. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.
 2. semitiska språk

  semitiska språk, språkgrupp med ursprung i Mellanöstern, en gren av den afroasiatiska språkfamiljen.

 3. keramik

  keramik, sammanfattande benämning på sintrade keramer, dvs. keramiska material som tillverkas genom att en blandning av råmaterialpulver och olika tillsatser formas, varefter den porösa mellanprodukten sintras (utsätts för en så hög temperatur att ingående partiklar via fysikaliska processer och kemiska reaktioner binds till varandra).
 4. djurornamentik

  djurornamentik, stiliserad bildframställning med motiv från djurriket.
 5. logik

  logik, i vid bemärkelse grundläggande principer för en grupp företeelser eller lära om följdriktiga slutledningar inom något område (t.ex. kapitalets logik, forskningens logik).
 6. cykelsport

  cykelsport, tävlingar med (numera specialkonstruerade) cyklar på landsväg, på banor inom- och utomhus samt i terräng.
 7. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 8. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.