1. lim

  lim, högmolekylärt bindemedel för sammanfogning av två föremål.
 2. fototerapi

  fototerapi, ljusbehandling, ljusterapi, medicinsk behandling med ljus.
 3. Volvo Cars

  Volvo Cars, Volvo Personvagnar,   bilföretag grundat 1926 i Göteborg och sedan 2010 ägt av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 4. impedans

  impedans, inom fysiken kvoten mellan en periodiskt varierande storhet och dess verkan, t.ex. en elektrisk växelspänning och den elektriska ström som den åstadkommer i en strömkrets.
 5. bitumen

  bitumen, mörkbrunt till svart material med bindande förmåga, huvudsakligen bestående av en blandning av kolväten.
 6. laserterapi

  laserterapi, sjukdomsbehandling ( fototerapi) med hjälp av laserutrustning av olika slag (se laser) som avger ljus, ultraviolett (UV-) strålning eller infraröd (IR-) strålning.
 7. förmaksflimmer

  förmaksflimmer, fibrillatio atrialis, hjärtrytmstörning med mycket snabb förmaksaktivitet, överstigande 300 impulser per minut.
 8. textilfärgning

  textilfärgning, behandling som syftar till att ge textila material och produkter önskad färgnyans på ett så hållbart sätt att den bibehålls under produktens livslängd.
 9. flamskydd

  flamskydd, brandtekniskt begrepp som karakteriserar förmågan hos ett brännbart material eller en brännbar produkt eller konstruktion att förhindra, fördröja eller reducera spridning av en uppkommen flamma.
 10. författarbestämning

  författarbestämning, försök att utröna vem som är författare till en viss text, t.ex. ett brev, en bok eller en del av en bok.