1. ytkemi

  ytkemi, den del av kemin som behandlar egenskaper hos gränsytor mellan olika faser, t.ex. gas–vätska, vätska–fast fas och gas–fast fas.
 2. neonikotinoider

  neonikotinoider, grupp syntetiska nikotinlilka insekticider.

 3. ympning

  ympning, metod att på ett träd inplacera kvistar av en eller flera andra växtsorter, mestadels av fruktträd.
 4. smörjmedel

  smörjmedel, ämne som används i maskiner för smörjning mellan inbördes rörliga ytor för att minska friktionen och nötningen av ytorna.
 5. Inferno

  Inferno, prosaverk av August Strindberg, skrivet på franska och utgivet i svensk översättning 1897.

 6. kromoglikat

  kromoglikat, natriumkromoglikat, läkemedel som kan förebygga allergiska symtom, såsom astma, allergisk bindhinneinflammation (konjunktivit), allergisk snuva (rinit) och födoämnesallergi.
 7. isoleringshållfasthet

  isoleringshållfasthet, elektrisk hållfasthet , den högsta spänning som kan appliceras över en isolering utan att en urladdning i form av en ljusbåge eller gnista uppstår.
 8. urealim

  urealim, äldre benämning karbamidlim, lim baserat på ureaharts, dvs. ureaformaldehydpolymer.
 9. kommutativ lag

  kommutativ lag, matematisk eller logisk lag som utsäger att en binär operation, t.ex. addition eller disjunktion, ger samma resultat oberoende av ordningen mellan de termer som den appliceras på.
 10. sutur

  sutur, kirurgisk söm som görs vid operation eller vid behandling av olycksfallsskada för att bringa sårkanter och vävnader i kontakt med varandra.