1. öppna data

  öppna data, datortekniskt begrepp för digital information som är fritt tillgänglig för läsning och användning av alla.

 2. molnet

  molnet, datamolnet, datormolnet, externt serverutrymme för datortjänster som är tillgängligt via internet från enskilda datorer.

 3. akut-p-piller

  akut-p-piller, APP, ”dagen efter-piller”, hormonpreparat avsett för tillfälligt befruktningsförhindrande (antikonceptionellt) bruk.

 4. dataskyddsförordningen

  dataskyddsförordningen, GDPR (engelska General Data Protection Regulation), förordning som reglerar skydd för behandling av personuppgifter samt det fria flödet av sådana uppgifter.

 5. tempo

  tempo  är hastigheten i ett musikstycke – hur snabbt eller långsamt det ska spelas.

 6. Apple Inc.

  Apple Inc., Apple, Cupertino, Kalifornien, amerikanskt multinationellt företag.

 7. talbok

  talbok, inläst tryckt bok, avsedd att spelas upp för personer med sådant läshandikapp (t.ex. synskada, afasi, dyslexi eller utvecklingsstörning) som gör det svårt att läsa tryckt text.
 8. drönare

  drönare, vanlig benämning på förarlös flygfarkost för militärt eller civilt bruk.

 9. mobiltelefoni

  mobiltelefoni innebär att små bärbara radiotelefoner, mobiltelefoner, är anslutna till telenätet.

 10. tredje industriella revolutionen

  tredje industriella revolutionen, Industri 3.0 (engelska Industry 3.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av datorutveckling, digitalisering och automation.