1. poddsändning

  poddsändning, engelska podcasting, publicering på internet samt streaming och nedladdning av ljud och film med RSS-teknik (se RSS).

 2. mobil betalning

  mobil betalning, tjänst som utför betalningar över internet med hjälp av smartmobil.

 3. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 4. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 5. appendix

  appen´dix subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ap-pend-ix-et
  Svensk ordbok