1. destillerat vatten

  destillerat vatten, aqua destillata, aq. dest., vatten som genom destillation befriats från icke flyktiga föroreningar (t.ex. lösta salter och vissa organiska ämnen).
 2. O.P. Anderson Aquavit

  O.P. Anderson Aquavit, brännvin, se O.P.
 3. akvajon

  akvajon, hydratiserad jon.
 4. akvedukt

  akvedukt, bro som har till uppgift att föra en vattenledning med fri vattenyta eller en trafikkanal över en dalgång, en väg, en järnväg eller ett vattendrag.
 5. kungsvatten

  kungsvatten, detsamma som aqua regis.
 6. akvifer

  akvifer, geologisk bildning med grundvatten som kan utvinnas i användbar mängd.
 7. oxiderande syror

  oxiderande syror, företrädesvis starka syror där anjonen kan verka som oxidationsmedel.
 8. reaktionsformel

  reaktionsformel är ett kort och tydligt sätt att beskriva hur en kemisk reaktion sker.
 9. Eta Aquariderna

  Eta Aquariderna, meteorskur som uppträder i början av maj.
 10. Delta Aquariderna

  Delta Aquariderna, meteorskur som uppträder i slutet av juli och första hälften av augusti.