1. aq

  aq, i kemiska förkortningar beteckning för vatten, t.ex. aq. dest., aqua destillata, destillerat vatten; i kemiska formler beteckning som anger att ett ämne är löst i vatten, t.ex. Fe 3+(aq), järn( III)-joner i vattenlösning.
 2. akvatisk

  akvatisk, hörande till eller bildad i vatten.
 3. kungsvatten

  kungsvatten, detsamma som aqua regis.
 4. brännvin

  brännvin kallades ursprungligen, på 1400- och 1500-talen, sprit som åstadkommits genom destillation (”bränning”) av vin, dvs. vad som i dag benämns eau-de-vie (däribland cognac), brandy osv.
 5. oxiderande syror

  oxiderande syror, företrädesvis starka syror där anjonen kan verka som oxidationsmedel.
 6. akva-

  akva-, sammansättningsled: vatten-.
 7. akvakomplex

  akvakomplex, benämning på metalljon som omges av ett hölje av vattenmolekyler (jämför akvajon).
 8. etsning

  etsning, konstgrafisk djuptrycksmetod, även (ålderdomligt) kallad radering.
 9. akvarell

  akvarell, målning med vattenlöslig färg (jämför akvarellfärg).
 10. akvifug

  akvifug, geologisk bildning som saknar sammanhängande porsystem och därför är ogenomtränglig för vatten.