1. araber

  araber i modern mening utgör majoritetsbefolkningen inom den s.k. arabvärlden, vilken består av Arabförbundets 22 medlemsstater och ytterligare ett antal länder – 2009 sammanlagt ca 360 miljoner.

 2. Wadi Araba

  Wadi Araba, Aravadalen, område i sydöstra Israel; för belägenhet se landskarta Israel.
 3. Wadi al-Araba

  Wadi al-Araba, flod i sydvästra Jordanien; för belägenhet se landskarta Jordanien.
 4. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra.

 5. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 6. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 7. Frankrike

  Frankrike är ett av Europas största länder.

 8. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 9. arab

  arab, arabisk häst, varmblodig häst av arabiskt ursprung, se arabiskt fullblod.
 10. monsun

  monsun, årstidsvind, vind som orsakas av skillnader i temperatur mellan större hav och kontinenter, vilka är varma på sommaren och kalla på vintern (se atmosfären: Västvindsbältets instabilitet och lufthavets allmänna cirkulation).