1. alkohol

  alkohol [al`- äv. -hå´l] subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol-en
  Svensk ordbok
 2. chiffer

  chiff´er subst. chiffret äv. ~n, plur. ~ äv. chiffrer, best. plur. chiffren el. ~na äv. chiffrerna ORDLED: chiffr-et
  Svensk ordbok
 3. lack

  1lack subst. ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er ORDLED: lack-et
  Svensk ordbok
 4. kaliber

  kali´ber subst. ~n, kalibrar el. kalibrer ORDLED: kalibr-ar
  Svensk ordbok
 5. socker

  socker [såk´-] subst. sockret ORDLED: sockr-et
  Svensk ordbok
 6. magasin

  magasi´n subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: magas-in-et
  Svensk ordbok
 7. siffra

  siff`ra subst. ~n siffror ORDLED: siffr-an
  Svensk ordbok
 8. kaffe

  kaff`e subst. ~t ORDLED: kaff-et
  Svensk ordbok
 9. ris

  ris subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ris-et
  Svensk ordbok
 10. mask

  2mask subst. ~en ~er ORDLED: mask-en
  Svensk ordbok