1. haram

  haram, ḥaram, plats eller område som är avskilt eller helgat för religiöst bruk (Mekka, Medina, Tempelplatsen i Jerusalem).
 2. fils

  fils,  myntenhet i Förenade Arabemiraten; 1 dirham=100 fils.
 3. nizam

  nizam , niẓām (arab., ’ordning’, ’ordnande’, ’uppställning’), tidigare indisk titel, 1724–1956 ärftlig för härskarna över furstestaten Hyderabad.
 4. madhhab

  madhhab, ”skola” inom islamisk rätt; ordet kan också användas i betydelsen ’doktrin’ eller ’ideologi’.
 5. isnad

  isnad, isnād, lista över personer som förmedlat en hadith och på vilkas auktoritet hadithens värde beror.
 6. tariqa

  tariqa, ṭarīqa , pluralis ṭuruq, det vanligaste ordet för ett brödraskap eller en orden inom den islamiska sufismen.
 7. sharif

  sharif, sharīf, i den muslimska världen vanligen en hashimit, dvs. en medlem av Muhammeds släkt.
 8. västgotisk liturgi

  västgotisk liturgi, den gudstjänstform som firades av de kristna i det sedermera av araberna ockuperade Spanien, se mozarabisk liturgi.
 9. al-Jazira

  al-Jazira, al-Jazeera, TV-bolag med säte i Doha, Qatar, startad 1996 av emir Hamad ibn Khalifa.

 10. häst

  häst, tamhäst och vildhäst, Equus caballus, art i hovdjursfamiljen hästdjur.