1. Arabien

  Arabien, arabiska Jazīrat al-˙arab (’arabernas [halv]ö’), område som i stort sett motsvarar de nuvarande staterna Saudiarabien, Jemen, Oman, Förenade arabemiraten, Qatar, Bahrain och Kuwait.

 2. Palestinakriget

  Palestinakriget, den väpnade konflikten 1948–49 mellan Israel och dess grannländer; jämför Israel–Palestina-frågan.

 3. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra.

 4. hafiz

  hafiz, ḥāfiz, en person som bevarar Koranen i minnet, dvs. kan den utantill. al-Hafiz (’Bevararen’) är även ett av de 99 namnen på Allah.
 5. haram

  haram, ḥarām, i islamisk rätt termen för det som religionen förbjuder, t.ex. visst beteende eller viss föda.
 6. ikhtilaf

  ikhtilaf, ikhtilāf (arab., ’skiljaktighet [i åsikt]’), i islamisk rätt ( fiqh) term för att olika rättsskolor eller enskilda rättslärda tolkar regelsystemet olika på någon punkt.
 7. istihsan

  istihsan, istiḥsān, enligt islamiska teologer bruket av det egna omdömet då det gäller att finna lösningen på ett problem som inte besvaras i de heliga texterna.
 8. fils

  fils, myntenhet i Bahrain, Irak, Jordanien, Kuwait och Jemen; 1 dinar=1 000 fils.

 9. Yarmuk

  Yarmuk, arabiska Nahr al- Yarmūk, Jarmuk, flod i Mellanöstern; 150 km.
 10. waqf

  waqf, islamisk religiös stiftelse.