1. Francisco Tárrega

  Tárrega, Francisco, 1852–1909, spansk gitarrist och tonsättare.
 2. Azania

  Azania, namn på Östafrikas kust söder om Kap Guardafui, använt av grekiska geografer under antiken och senare av araberna.
 3. orientalisk häst

  orientalisk häst, ras eller typ av häst som härstammar från antika hästar i Främre Orienten.
 4. shaykh

  shaykh, schejk, shejk, i islamisk och arabisk tradition en betydande person, t.ex. huvudmannen för en släkt eller stam, en framstående islamisk lärare eller, i de sufiska ordnarna och brödraskapen, gemenskapens (och den enskilde sökarens) andlige vägledare.
 5. fellaher

  fellaher, benämning på bondebefolkningen i arabiska länder, särskilt i Egypten där de utgör 60 % av befolkningen, i motsats till de härskande, boskapsskötande beduinerna, de ”äkta” araberna, som en gång kom som erövrare.
 6. Romanos II

  Romanos II, 939–963, bysantinsk kejsare från 959, son till Konstantin VII Porfyrogennetos och Helena.
 7. ifrit

  ifrit, ˙ifrīt , fem. ˙ifrīta, ett slags andeväsen i islamisk mytologi, en vanligen bevingad, enorm, rökartad gestalt, som bor i underjordiska trakter och gärna håller till i ruiner.
 8. koptisk konst och arkitektur

  koptisk konst och arkitektur började utvecklas redan under de första kristna århundradena och nådde sin kulmen under 400- och 500-talen.
 9. Karun

  Karun, Kārūn, flod i västra Iran; ca 800 km.
 10. shirk

  shirk, enligt islam den svåraste formen av en förvrängd religion, där man sätter något vid Guds sida, ger Gud en sharik (en ’associerad’) och därmed bryter mot läran om Guds absoluta enhet (se tawhid).