1. mujtahid

  mujtahid, en lärd som anses kompetent att självständigt härleda och nytolka den islamiska rättens regler.
 2. ulama

  ulama, ˙ulamāū, vetenskapsmän i allmänhet men oftast specialisterna (även kallade faqih, pluralis fuqaha) i islamisk teologi och rättslära ( fiqh).
 3. ijma

  ijma, ijmā˙ , (arab., ’överensstämmelse’), idjma, i islamisk rätt (fiqh) termen för enighet mellan de olika rättslärde eller de olika rättsskolorna beträffande en utsaga, som därvid räknas som särskilt normerande.
 4. orientaliska kyrkor

  orientaliska kyrkor, österländska kyrkor, österländskt ortodoxa kyrkor, de regionalkyrkor som under 400–600-talen skilde sig från den bysantinska rikskyrkan och har bevarat sin identitet intill nutiden.
 5. beduiner

  beduiner, arabisktalande nomadfolk i sydöstra Turkiet samt i Syrien, Libanon, Irak, Jordanien, Negevöknen i Israel, Gazaremsan och Västbanken, Arabiska halvön, Sinai, Egypten, Eritrea, Libyen och delar av Sahara till Algeriet, Marocko och Mauretanien i väster.
 6. arabiskt fullblod

  arabiskt fullblod, arabisk häst, arab, ädel och uthållig fullblodshäst med ursprung i Saudiarabien.
 7. panarabism

  panarabism, uppfattningen att alla araber och arabfolk utgör en enda nation, trots olikheterna i faktiskt talspråk, kulturtradition och religionstillhörighet.
 8. Victor Chauvin

  Chauvin, Victor, 1844–1913, belgisk orientalist, professor i Liège från 1874, framstående kännare av den folkliga arabiska litteraturen.
 9. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 10. saracener

  saracener, antik och medeltida benämning på olika folk, ursprungligen invånarna i en del av Sinai, senare (200-talet e.Kr.) på ett flertal beduinstammar i Främre Orienten.