1. Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek

  Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, arkivdepå, historisk forskningsinstitution och bibliotek för den samlade svenska arbetarrörelsen.
 2. arbeta

  ar`beta verb ~de ~t ORDLED: arbet-ar SUBST.: arbetande; arbete (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 3. arbete

  arbete, inom fysiken den energimängd som fordras för att förflytta en kropp (massa) under inverkan av en kraft.
 4. Arbetaren

  Arbetaren, syndikalistisk tidning i Stockholm.

 5. arbetararistokrati

  arbetararistokrati, benämning på en särskilt gynnad del av arbetarklassen, som på grund av sin trygga position uppger varje strävan att omvandla samhället i socialistisk riktning.
 6. arbetarfrågan

  arbetarfrågan, äldre benämning på frågan om arbetarklassens villkor.
 7. arbetarteater

  arbetarteater, term använd i flera, delvis sammanfallande betydelser.
 8. arbetarskydd

  arbetarskydd, åtgärder till skydd mot olyckor och ohälsa i arbetet.
 9. Arbetarskyddsstyrelsen

  Arbetarskyddsstyrelsen, ASS, tidigare den centrala myndigheten för arbetarskyddsfrågor.
 10. Arbetarbladet

  Arbetarbladet, socialdemokratisk morgontidning i Gävle.