1. Arbetarskyddsnämnden

  Arbetarskyddsnämnden, gemensamt arbetsmiljöorgan för Svenskt Näringsliv, LO och PTK, bildat 1942.
 2. Arbetarpartiet kommunisterna

  Arbetarpartiet kommunisterna, se APK.
 3. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 4. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 5. socialt arbete

  socialt arbete, organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer.
 6. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 7. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 8. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 9. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 10. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.