1. arbeta

  ar`beta verb ~de ~t ORDLED: arbet-ar SUBST.: arbetande; arbete (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. arbetare

  ar`betare subst. ~n äv. arbetarn, plur. ~, best. plur. arbetarna ORDLED: arbet-ar-en
  Svensk ordbok
 3. arbetarråd

  ar`betarråd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: arbet-ar--råd-et
  Svensk ordbok
 4. arbetarskydd

  ar`betarskydd subst. ~et ORDLED: arbet-ar--skydd-et
  Svensk ordbok
 5. arbetarkommun

  ar`betarkommun subst. ~en ~er ORDLED: arbet-ar--kom-mun-en
  Svensk ordbok
 6. arbetarregering

  ar`betarregering subst. ~en ~ar ORDLED: arbet-ar--reg-er-ing-en
  Svensk ordbok
 7. arbetarparti

  ar`betarparti subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: arbet-ar--parti-et
  Svensk ordbok
 8. arbetarklass

  ar`betarklass subst. ~en ~er ORDLED: arbet-ar--klass-en
  Svensk ordbok
 9. arbetarrörelse

  ar`betarrörelse subst. ~n ~r ORDLED: arbet-ar--rör-els-en
  Svensk ordbok
 10. arbete

  ar`bete subst. ~t ~n ORDLED: arbet-et
  Svensk ordbok