1. sjåa

  sjå`a verb ~de ~t ORDLED: sjå-ar SUBST.: sjåande
  Svensk ordbok
 2. släpa ut sig

  släpa u´t sig verb släpade släpat ORDLED: släp-ar
  Svensk ordbok
 3. arbetslust

  ar`betslust subst. ~en ORDLED: arbets--lust-en
  Svensk ordbok
 4. hemarbetande

  hem`arbetande adj., ingen böjning ORDLED: hem--arbet-ande
  Svensk ordbok
 5. måleriarbete

  måleri`arbete subst. ~t ~n ORDLED: mål-eri--arbet-et
  Svensk ordbok
 6. kallarbeta

  kall`arbeta verb ~de ~t ORDLED: kall--arbet-ar SUBST.: kallarbetande, kallarbetning
  Svensk ordbok
 7. arbetstagen

  ar`betstagen subst., best. f. plur. ORDLED: arbets--tag-en
  Svensk ordbok
 8. arbetsvillig

  ar`betsvillig adj. ~t ORDLED: arbets--vill-ig
  Svensk ordbok
 9. ohanterlig

  o`hanterlig adj. ~t ORDLED: o--hant-er-lig
  Svensk ordbok
 10. rakborste

  ra`kborste subst. ~n rakborstar ORDLED: rak--borst-en
  Svensk ordbok