1. arbete

  arbete är produkten av den kraft som påverkar ett föremål i rörelsens riktning och den sträcka som föremålet förflyttas.

 2. svart arbete

  svart arbete kallas jobb där den som utfört arbetet får betalt utan att deklarera inkomsten och betala skatt.
 3. agrarsamhälle

  agrarsamhälle är ett samhälle där de flesta människor arbetar med jordbruk. De odlar växter och föder upp djur. 

 4. Wien

  Wien är Österrikes huvudstad och största stad.
 5. Jean Paul Marat

  Jean Paul Marat var en fransk tidningsman och politiker under franska revolutionen.
 6. Cuzco

  Cuzco är en stad i södra Peru och har cirka 359 900 invånare.
 7. kork

  kork är en del av barken från ett träd, korkek, som växer i länderna runt Medelhavet.
 8. Port Louis

  Port Louis är huvudstad i Mauritius.

 9. Skansen

  Skansen är ett museum på ön Djurgården i Stockholm.
 10. konstbevattning

  konstbevattning innebär att man för ut vatten på åkrar, i trädgårdar och skogar för att grödan ska växa bättre och för att man i torra områden ska kunna odla växter som kräver mycket vatten.