1. Arbetaren

  Arbetaren, syndikalistisk tidning i Stockholm.

 2. arbetare

  arbetare, benämning på en person som utför ett arbete, även om alla som arbetar inte betecknas som arbetare.

 3. arbete

  arbete, verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning.
 4. arbete

  arbete, inom fysiken den energimängd som fordras för att förflytta en kropp (massa) under inverkan av en kraft.
 5. arbetare

  arbetare, vinglösa individer hos samhällsbildande (sociala) insekter.
 6. konkret arbete

  konkret arbete, term i Marx värdelära för det arbete som skapar bruksvärde.
 7. Arbetarnas bildningsförbund

  Arbetarnas bildningsförbund, studieförbundet ABF.
 8. pågående arbete

  pågående arbete, benämning på kontraktsreglerat arbete som en näringsidkare (ofta byggföretag) utför för en annan person eller ett företag.
 9. arbets-EKG

  arbets-EKG, registrering av hjärtats elektriska aktivitet (EKG) under fysiskt arbete; se arbetsprov.
 10. abstrakt arbete

  abstrakt arbete, begrepp i Marx värdelära.