1. arbete

  arbete, inom fysiken den energimängd som fordras för att förflytta en kropp (massa) under inverkan av en kraft.
 2. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 3. semester

  semester, arbetstagares årliga, av arbetsgivaren betalda ledighet för rekreation.
 4. arbete

  arbete, verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning.
 5. Arbetaren

  Arbetaren, syndikalistisk tidning i Stockholm.

 6. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 7. abstrakt arbete

  abstrakt arbete, begrepp i Marx värdelära.
 8. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 9. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 10. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.