1. arbetsbok

  arbetsbok, en sorts legitimationshandling för arbetare vilken tidigare förekom i många länder; jämför arbetsvandring.
 2. arbetskraft

  arbetskraft, enligt marxistiskt språkbruk är arbetskraft (arbetsförmåga) en vara som arbetaren säljer till kapitalisten.
 3. arbetsgivare

  arbetsgivare, juridisk eller fysisk person som betalar en annan person, arbetstagaren, lön för att få visst arbete utfört.
 4. arbetslinjen

  arbetslinjen, en huvudprincip i svensk arbetsmarknads- och socialpolitik som innebär att man i första hand ska erbjuda arbete eller utbildning i stället för understöd eller bidrag till dem som blivit arbetslösa.
 5. arbetsdelning

  arbetsdelning, delning av en given arbetsuppgift på fler arbetande med kortare arbetstid.
 6. arbetstillstånd

  arbetstillstånd, det tillstånd som personer från länder som inte tillhör EU/EES-området måste ha för att få arbeta i Sverige.
 7. arbetsfest

  arbetsfest, arbetsgille , en festlig avslutning på ett gemensamt arbete.
 8. arbetsavtal

  arbetsavtal, överenskommelse om utförande av arbete mot vederlag.
 9. arbetsvärde

  arbetsvärde, mått på den mängd mänskligt arbete som går åt vid framställningen av en produkt.
 10. arbetsplikt

  arbetsplikt, benämning på det krav att utföra arbete som finns för intagna på vissa anstalter.