1. arbetsanalys

  arbetsanalys, systematisk insamling och bearbetning av information om hur ett arbete utförs.
 2. arbetsintensiv

  arbetsintensiv, term som kan användas både om en produktionsmetod och om en nyttighet (vara eller tjänst).
 3. arbetsvägledning

  arbetsvägledning, fördjupad vägledning som Arbetsförmedlingen erbjuder arbetssökande som är osäkra beträffande val av utbildning och arbete.
 4. arbetspunkt

  arbetspunkt, vilopunkt, inom elektroniken en punkt i det diagram som beskriver sambandet mellan två elektriska storheter i en elektronisk komponent.
 5. arbetshandikapp

  arbetshandikapp, term som inom Arbetsmarknadsverket och i arbetslivet används om en funktionsnedsättning (ett fysiskt, psykiskt, förståndsmässigt eller socialmedicinskt handikapp) som gör att en person har eller förväntas få svårigheter att erhålla ett arbete.
 6. arbetsminne

  arbetsminne, primärminne , den del av ett datorminne som används för att tillfälligt lagra de data och program som en användare just arbetar med och som datorn skall bearbeta.
 7. arbetsrotation

  arbetsrotation, engelska job rotation, ett sätt att organisera arbetet så att varje anställd arbetar med samma arbetsuppgifter bara under en begränsad tid, varefter han skiftar till en annan uppgift.
 8. arbetstagare

  arbetstagare, fysisk person som i ett anställningsavtal mot vederlag utför arbete åt motparten, arbetsgivaren.
 9. arbetsfysiologi

  arbetsfysiologi, läran om kroppens anpassning till kroppsarbete och de fysiologiska reaktionerna därvid.
 10. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.