1. arbetsintensiv

  arbetsintensiv, term som kan användas både om en produktionsmetod och om en nyttighet (vara eller tjänst).
 2. arbetsminne

  arbetsminne, primärminne , den del av ett datorminne som används för att tillfälligt lagra de data och program som en användare just arbetar med och som datorn skall bearbeta.
 3. arbetsrotation

  arbetsrotation, engelska job rotation, ett sätt att organisera arbetet så att varje anställd arbetar med samma arbetsuppgifter bara under en begränsad tid, varefter han skiftar till en annan uppgift.
 4. arbetslöshetspolitik

  arbetslöshetspolitik, statens åtgärder för att förebygga och lindra verkningarna av oförvållad arbetslöshet.
 5. Arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljöverket, AV, central förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor.
 6. arbetsfred

  arbetsfred, frånvaro av öppen strid mellan arbetsmarknadens parter angående arbetsvillkoren.
 7. arbetsberikning

  arbetsberikning är att göra ett arbete intressantare genom att utöka det med mer ansvarsfyllda uppgifter.
 8. arbetslöshetskassa

  arbetslöshetskassa, a-kassa, kassa som administrerar arbetslöshetsförsäkring.
 9. arbetsförmedling

  arbetsförmedling, att hjälpa arbetssökande att få anställning och arbetsgivare att få personal.
 10. arbete

  arbete, inom fysiken den energimängd som fordras för att förflytta en kropp (massa) under inverkan av en kraft.