1. arbetsnarkomani

  arbetsnarkomani, oförmåga att koppla av arbete.
 2. Arbetsmarknadsverket

  Arbetsmarknadsverket, AMV, tidigare statlig myndighet med ansvar för arbetsmarknadspolitikens genomförande, bildad 1948.
 3. arbetsvård

  arbetsvård, samlingsterm som ibland används om åtgärder i syfte att underlätta för personer med handikapp att få eller behålla ett arbete.
 4. arbetsfordon

  arbetsfordon, motordrivet fordon som utnyttjas för att utföra ett specifikt arbete.
 5. arbetsvetenskap

  arbetsvetenskap, ergologi, vetenskapen om relationerna mellan människan och hennes arbetsmiljö.
 6. arbetsmarknad

  arbetsmarknad innebär ordagrant att den som vill arbeta för pengar försöker sälja sin arbetskraft till den som betalar så bra som möjligt för den.
 7. arbetsdelning

  arbetsdelning, uppdelning av arbete i skilda delar, där varje del utförs av en eller flera enskilda personer.
 8. arbetstidslagstiftning

  arbetstidslagstiftning, lagstiftning om arbetstid, t.ex. längd, förläggning eller avbrott i arbetet för vila.
 9. arbetsstation

  arbetsstation (engelska workstation), äldre högpresterande datorsystem med goda grafiska möjligheter, snabb processor och hög minneskapacitet, allt avsett för ensamanvändare.
 10. arbetsvandring

  arbetsvandring, en form av migration som innebär frivillig, tidsbegränsad, vanligen år från år upprepad färd till en plats utanför hemorten i syfte att få avlönat kroppsarbete.