1. arbetslöshet

  arbetslöshet, förhållande som råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt arbetssökande men inte finner arbete.
 2. arbetskraft

  arbetskraft, summan av antalet sysselsatta och öppet arbetslösa, dvs. de personer som har eller söker arbete.
 3. arbetsmarknadspolitik

  arbetsmarknadspolitik, sammanfattande benämning på i första hand statens åtgärder för att främja sysselsättningen, motverka arbetslösheten och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.
 4. arbetsdelning

  arbetsdelning, uppdelning av arbete i skilda delar, där varje del utförs av en eller flera enskilda personer.
 5. arbetstagare

  arbetstagare, fysisk person som i ett anställningsavtal mot vederlag utför arbete åt motparten, arbetsgivaren.
 6. arbetsminne

  arbetsminne, inom psykologin: generell beteckning för den tillfälliga lagring av information i korttidsminnet som krävs för att en person ska kunna utföra kognitiva, intellektuella, uppgifter.
 7. arbetsgivare

  arbetsgivare, juridisk eller fysisk person som betalar en annan person, arbetstagaren, lön för att få visst arbete utfört.
 8. arbetsgivaravgift

  arbetsgivaravgift, avgift som arbetsgivare betalar till staten för sina anställda.
 9. arbetslöshetsförsäkring

  arbetslöshetsförsäkring, försäkring som ger ersättning för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet som inte är självförvållad.
 10. arbetsrätt

  arbetsrätt, den del av rättsordningen som omfattar reglerna om kollektivavtal, anställningsavtal och förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare samt den offentligrättsliga skyddslagstiftningen för arbetslivet.