1. arbetstagarorganisation

  arbetstagarorganisation, fackförening, facklig organisation, sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar ska ta tillvara medlemmarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren.
 2. arbetsrätt

  arbetsrätt, den del av rättsordningen som omfattar reglerna om kollektivavtal, anställningsavtal och förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare samt den offentligrättsliga skyddslagstiftningen för arbetslivet.
 3. arbetsmiljö

  arbetsmiljö, förhållandena på en arbetsplats.
 4. arbetskraftsinvandring

  arbetskraftsinvandring, invandring, permanent eller tillfällig, av arbetskraft till ett land.

 5. arbetsgivarorganisation

  arbetsgivarorganisation, arbetsgivarförening, sammanslutning av arbetsgivare som enligt dess stadgar ska ta tillvara medlemmarnas intressen i förhållande till arbetstagarna.
 6. arbetspsykologi

  arbetspsykologi, psykologisk forskning om människan i arbetslivet.
 7. arbetsfysiologi

  arbetsfysiologi, läran om kroppens anpassning till kroppsarbete och de fysiologiska reaktionerna därvid.
 8. arbetsmiljölagen

  arbetsmiljölagen, AML, lag som reglerar den inre miljön på arbetsplatser.
 9. arbetsmarknadsutskottet

  arbetsmarknadsutskottet, AU, ständigt riksdagsutskott för beredning av ärenden rörande arbetsmarknads- och regionalpolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö, statlig personalpolitik samt jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor och män.

 10. Arbetsdomstolen

  Arbetsdomstolen, AD, specialdomstol för tvister om kollektivavtal och andra tvister om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.