1. arbetstidslagstiftning

  arbetstidslagstiftning, lagstiftning om arbetstid, t.ex. längd, förläggning eller avbrott i arbetet för vila.
 2. arbetsläger

  arbetsläger, en form av straff som tillämpas framför allt i vissa totalitära stater och som vanligen innebär hårt kroppsarbete för den dömde.
 3. arbetskraftstalet

  arbetskraftstalet, egentligen relativa arbetskraftstalet, tal som anger storleken av arbetskraften, uttryckt i procent av befolkningens storlek.
 4. naturlig arbetslöshet

  naturlig arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet, den arbetslöshet mot vilken ekonomin tenderar att röra sig på lång sikt.
 5. arbetsfördelning

  arbetsfördelning, fördelning av arbete på sådant sätt att varje arbetare, hushållsmedlem eller företag specialiserar sig på begränsade uppgifter.
 6. arbetsprov

  arbetsprov, test av en person under fysiskt arbete.
 7. arbetsvärde

  arbetsvärde, mått på den mängd mänskligt arbete som går åt vid framställningen av en produkt.
 8. arbetsrotation

  arbetsrotation, engelska job rotation, ett sätt att organisera arbetet så att varje anställd arbetar med samma arbetsuppgifter bara under en begränsad tid, varefter han skiftar till en annan uppgift.
 9. arbetsberikning

  arbetsberikning är att göra ett arbete intressantare genom att utöka det med mer ansvarsfyllda uppgifter.
 10. arbetslöshetspolitik

  arbetslöshetspolitik, statens åtgärder för att förebygga och lindra verkningarna av oförvållad arbetslöshet.