1. arbetslöshetspolitik

  arbetslöshetspolitik, statens åtgärder för att förebygga och lindra verkningarna av oförvållad arbetslöshet.
 2. Arbetsdomstolen

  Arbetsdomstolen, AD, specialdomstol för tvister om kollektivavtal och andra tvister om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 3. arbetsutvidgning

  arbetsutvidgning, utökning av antalet arbetsuppgifter som utförs av en anställd.
 4. Arbetsmarknadsstyrelsen

  Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, tidigare central förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor och chefsmyndighet för länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar.
 5. Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen, Af, Stockholm, statlig myndighet, bildad 2008 samtidigt som Arbetsmarknadsverket (AMV), Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och länsarbetsnämnderna upphörde.

 6. arbete

  arbete, verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning.
 7. arbetspunkt

  arbetspunkt, vilopunkt, inom elektroniken en punkt i det diagram som beskriver sambandet mellan två elektriska storheter i en elektronisk komponent.
 8. arbetsterapeut

  arbetsterapeut, person som utövar arbetsterapeutiska åtgärder, vilka omfattar både individ och miljö och avser aktiviteter i det dagliga livet.
 9. Arbetsmarknadsverket

  Arbetsmarknadsverket, AMV, tidigare statlig myndighet med ansvar för arbetsmarknadspolitikens genomförande, bildad 1948.
 10. arbetslöshetskassa

  arbetslöshetskassa, a-kassa, kassa som administrerar arbetslöshetsförsäkring.