1. arbetsgrupp

  arbetsgrupp, permanent, organisatoriskt avgränsad grupp av personer som utför en gemensam arbetsuppgift.
 2. arbetsbi

  arbetsbi, sterilt honbi som försvarar bisamhället, bygger vaxkakor, vårdar drottning, larver och puppor samt samlar nektar och bereder honung.
 3. Arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljöverket, AV, central förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor.
 4. arbetslöshetsunderstöd

  arbetslöshetsunderstöd, se arbetslöshetsförsäkring.
 5. arbetsfred

  arbetsfred, frånvaro av öppen strid mellan arbetsmarknadens parter angående arbetsvillkoren.
 6. arbetsterapi

  arbetsterapi, förebyggande och behandlande åtgärder som utförs av arbetsterapeuter vid sjukdom eller skada och som är inriktade på att förhindra att funktionsnedsättning uppstår eller förvärras eller på att begränsa omfattningen av en uppkommen funktionsnedsättning.
 7. Arbetslöshetskassan Alfa

  Arbetslöshetskassan Alfa, Alfa-kassan, en från intresseorganisationer fristående arbetslöshetskassa, bildad 1998 i samband med att ny lagstiftning om arbetslöshetsförsäkring trädde i kraft.
 8. Arbetsmarknadens yrkesråd

  Arbetsmarknadens yrkesråd, Svenskt Näringslivs och LO:s gemensamma organ för yrkesutbildningsfrågor, bildat 1944.
 9. arbetslinjen

  arbetslinjen, en huvudprincip i svensk arbetsmarknads- och socialpolitik som innebär att man i första hand ska erbjuda arbete eller utbildning i stället för understöd eller bidrag till dem som blivit arbetslösa.
 10. arbetstillstånd

  arbetstillstånd, det tillstånd som personer från länder som inte tillhör EU/EES-området måste ha för att få arbeta i Sverige.