1. arbetsmiljöavtal

  arbetsmiljöavtal, kollektivavtal om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö.
 2. arbetsgivaransvar

  arbetsgivaransvar, principalansvar, arbetsgivares ekonomiska ansvar för skada som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten.
 3. arbetsskola

  arbetsskola, sammanfattande term inom främst tyskspråkig pedagogik för ideologier och skolprogram som uppstod i Centraleuropa och de nordiska länderna omkring och efter 1900; jämför aktivitetspedagogik.
 4. arbetstvist

  arbetstvist, tvist rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 5. arbetskraftstalet

  arbetskraftstalet, egentligen relativa arbetskraftstalet, tal som anger storleken av arbetskraften, uttryckt i procent av befolkningens storlek.
 6. Arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljöverket, AV, central förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor.
 7. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 8. arbetsdelning

  arbetsdelning, delning av en given arbetsuppgift på fler arbetande med kortare arbetstid.
 9. arbetstillstånd

  arbetstillstånd, det tillstånd som personer från länder som inte tillhör EU/EES-området måste ha för att få arbeta i Sverige.
 10. arbetspunkt

  arbetspunkt, vilopunkt, inom elektroniken en punkt i det diagram som beskriver sambandet mellan två elektriska storheter i en elektronisk komponent.