1. arbetsvetenskap

  arbetsvetenskap, ergologi, vetenskapen om relationerna mellan människan och hennes arbetsmiljö.
 2. arbetsstudie

  arbetsstudie, arbetsmätning, undersökning av arbetsmetoder och framtagning av tidsunderlag för planering, kalkylering, lönesättning m.m.
 3. arbetskläder

  arbetskläder (vid kroppsarbete) utgjordes förr i regel av de mest slitna vardagsplaggen.
 4. arbetshypotes

  arbetshypotes, provisoriskt antagande i vetenskaplig verksamhet e.d., vilket införs i ett resonemang (t.ex. en teori) inte på grund av sin eventuella sanning eller sannolikhet utan för att det gör det möjligt att på ett givande sätt ordna en viss mängd data, strukturera en begreppsbildning och/eller lägga grund för vidare experiment och forskning.
 5. arbetsbrist

  arbetsbrist, samlingsbenämning på vissa av de grunder som en arbetsgivare kan åberopa vid uppsägning av en arbetstagare.
 6. arbetstvist

  arbetstvist, tvist rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 7. arbetsförmedling

  arbetsförmedling, att hjälpa arbetssökande att få anställning och arbetsgivare att få personal.
 8. Arbetsgivareföreningen

  Arbetsgivareföreningen, egentligen Svenska Arbetsgivareföreningen , se SAF.
 9. arbetsterapi

  arbetsterapi, förebyggande och behandlande åtgärder som utförs av arbetsterapeuter vid sjukdom eller skada och som är inriktade på att förhindra att funktionsnedsättning uppstår eller förvärras eller på att begränsa omfattningen av en uppkommen funktionsnedsättning.
 10. arbetsskada

  arbetsskada, enligt lagen om arbetsskadeförsäkring ”skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet”.