1. färgfilm

  färgfilm, film för framställning av fotografiska bilder i naturliga färger enligt traditionell fotokemisk metod.
 2. verktygsmaterial

  verktygsmaterial, samlingsbenämning på material som används till verktyg av olika slag.
 3. balett

  balett, teatertyp som omfattar dans, musik, scenografi och ljus.
 4. infektionssjukdomar

  infektionssjukdomar, sammanfattande benämning på sjukdomar orsakade av något biologiskt smittämne (virus, prioner, bakterier, protozoer, svampar eller flercelliga parasiter).
 5. marknadsföring

  marknadsföring, dels en funktion i företag och organisationer, dels en deldisciplin inom ämnet företagsekonomi.
 6. forskningsråd

  forskningsråd, benämning på vissa myndigheter eller andra organ som ger anslag till eller på annat sätt främjar forskning.
 7. flygvapnet

  flygvapnet, FV, försvarsgren inom myndigheten Försvarsmakten.

 8. Korea

  Korea, halvö på Asiens östkust, mellan Gula havet och Japanska havet.
 9. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 10. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.