1. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbin ( Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.
 2. arbetsbi

  arbetsbi, sterilt honbi som försvarar bisamhället, bygger vaxkakor, vårdar drottning, larver och puppor samt samlar nektar och bereder honung.
 3. drottningsubstans

  drottningsubstans, sekret rikt på feromoner (doftsubstanser) som honungsbiets drottning utsöndrar från ett par körtlar nära käkarnas bas (mandibularkörtlar) och som hon bestryker sin kropp med.
 4. bilus

  bilus, Braula coeca, art i flugfamiljen bilöss.
 5. bin

  bin är en grupp insekter som har flera viktiga funktioner i naturen.
 6. honungsbi

  honungsbi är en art i insektsfamiljen sociala bin. Arten kallas också vanligt honungsbi eller tambi.
 7. CCD

  CCD, colony collapse disorder, syndrom hos honungsbi karakteriserat av plötslig kolonidöd vilken föregås av att majoriteten av arbetsbin avvikit från bikupan medan drottning, larver och föda kan ha lämnats kvar.
 8. vaxer

  vaxer, ämnen tillhörande lipiderna och enligt den strikta definitionen estrar mellan fettsyror och andra alkoholer än glycerol.
 9. bidrottning

  bi`drottning subst. ~en ~ar ORDLED: bi--drott-ning-en
  Svensk ordbok
 10. bisamhälle

  bi`samhälle subst. ~t ~n ORDLED: bi--sam-häll-et
  Svensk ordbok