1. arbetsbok

  arbetsbok, en sorts legitimationshandling för arbetare vilken tidigare förekom i många länder; jämför arbetsvandring.
 2. arbetsbok

  arbetsbok, en typ av undervisnings- och arbetsmaterial i skolan.
 3. arbetsbok

  arbetsbok, intyg som tidigare utfärdades av skolan för minderåriga elever och som var avsett för arbetsgivare som anställde dessa elever på ferietid eller kortare tid under pågående termin.
 4. arbetsbok

  ar`betsbok subst. ~en arbetsböcker ORDLED: arbets--bok-en
  Svensk ordbok
 5. kontrapunkt

  kontrapunkt, kompositionsteknik vars resultat är en musikalisk struktur uppbyggd av två eller flera självständiga stämmor samt läran om denna teknik.

 6. arbetsvandring

  arbetsvandring, en form av migration som innebär frivillig, tidsbegränsad, vanligen år från år upprepad färd till en plats utanför hemorten i syfte att få avlönat kroppsarbete.
 7. fylleriövning

  fylleri`övning subst. ~en ~ar ORDLED: fyll-eri--öv-ning-en
  Svensk ordbok