1. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 2. gårdsmästare

  gårdsmästare, i äldre tid tjänsteman som närmast under sysslomannen utövade tillsyn rörande hushållning, arbete och arbetsfolk vid klostren;
 3. galizierinvandringen

  galizierinvandringen, arbetsinvandring till Sverige från Galizien vid början av 1900-talet.

 4. hushåll

  hushåll, en enhet av människor som delar bostad och ansvar för varandras försörjning.
 5. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).