1. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 2. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).

 3. gårdsmästare

  gårdsmästare, i äldre tid tjänsteman som närmast under sysslomannen utövade tillsyn rörande hushållning, arbete och arbetsfolk vid klostren;
 4. galizierinvandringen

  galizierinvandringen, arbetsinvandring till Sverige från Galizien vid början av 1900-talet.

 5. hushåll

  hushåll, en enhet av människor som delar bostad och ansvar för varandras försörjning.