1. arbetshypotes

  arbetshypotes, provisoriskt antagande i vetenskaplig verksamhet e.d., vilket införs i ett resonemang (t.ex. en teori) inte på grund av sin eventuella sanning eller sannolikhet utan för att det gör det möjligt att på ett givande sätt ordna en viss mängd data, strukturera en begreppsbildning och/eller lägga grund för vidare experiment och forskning.
 2. arbetshypotes

  ar`betshypotes subst. ~en ~er ORDLED: arbets--hypo-tes-en
  Svensk ordbok
 3. Ernst Wigforss

  Wigforss, Ernst, född 24 januari 1881, död 2 januari 1977, politiker (socialdemokrat) och språkman, statsråd 1924–26, 1932–49 (utom juni–september 1936), riksdagsman 1919–53 (andra kammaren 1929–47); bror till Frits Wigforss.
 4. hypotes

  hypote´s subst. ~en ~er ORDLED: hypo-tes-en
  Svensk ordbok