1. arbetslöshetsförsäkring

  arbetslöshetsförsäkring, försäkring som ger ersättning för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet som inte är självförvållad.
 2. arbetslöshet

  arbetslöshet, förhållande som råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt arbetssökande men inte finner arbete.
 3. arbetslös

  ar`betslös adj. ~t ORDLED: arbets--lös
  Svensk ordbok
 4. arbetslöshetspolitik

  arbetslöshetspolitik, statens åtgärder för att förebygga och lindra verkningarna av oförvållad arbetslöshet.

 5. arbetslöshetsunderstöd

  arbetslöshetsunderstöd, se arbetslöshetsförsäkring.
 6. Arbetslöshetskassan Alfa

  Arbetslöshetskassan Alfa, Alfa-kassan, en från intresseorganisationer fristående arbetslöshetskassa, bildad 1998 i samband med att ny lagstiftning om arbetslöshetsförsäkring trädde i kraft.
 7. öppet arbetslös

  öppet arbetslös, person som inte har ett arbete men som kan arbeta och aktivt söker arbete.
 8. naturlig arbetslöshet

  naturlig arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet, den arbetslöshet mot vilken ekonomin tenderar att röra sig på lång sikt.
 9. keynesiansk arbetslöshet

  keynesiansk arbetslöshet, arbetslöshet som har sin grund i för låg efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin.
 10. arbetslöshetsnämnd

  arbetslöshetsnämnd, kommunal nämnd med uppgift att handha lokala hjälpåtgärder vid oförvållad arbetslöshet och att vidta åtgärder för att förebygga arbetslöshet.