1. arbetslöshetsförsäkring

  arbetslöshetsförsäkring, försäkring som ger ersättning för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet som inte är självförvållad.
 2. arbetslöshetsförsäkring

  ar`betslöshetsförsäkring subst. ~en ~ar ORDLED: arbets-lös-hets--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 3. a-kassa

  a-kassa, i allmänt språkbruk detsamma som arbetslöshetskassa, se arbetslöshetsförsäkring.
 4. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, Katrineholm, myndighet som har tillsyn över att arbetslöshetskassorna följer reglerna för arbetslöshetsförsäkringen.
 5. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 6. arbetslöshetsunderstöd

  arbetslöshetsunderstöd, se arbetslöshetsförsäkring.
 7. socialpolitik

  socialpolitik, direkta eller indirekta statliga åtgärder för att tillförsäkra enskilda individer drägliga levnadsförhållanden, ”välfärd”, eller med andra ord för att lösa eller förebygga sociala problem.
 8. David Lloyd George

  Lloyd George, David, 1945 Earl Lloyd-George of Dwyfor (Lord Lloyd-George), född 17 januari 1863, död 26 mars 1945, brittisk politiker (liberal), premiärminister 1916–22.
 9. Försäkringsöverdomstolen

  Försäkringsöverdomstolen, FÖD , 1961–95 högsta instans för överklagande av beslut i ärenden som rör allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.
 10. Arbetslöshetskassan Alfa

  Arbetslöshetskassan Alfa, Alfa-kassan, en från intresseorganisationer fristående arbetslöshetskassa, bildad 1998 i samband med att ny lagstiftning om arbetslöshetsförsäkring trädde i kraft.