1. arbetslöshetsförsäkring

  ar`betslöshetsförsäkring subst. ~en ~ar ORDLED: arbets-lös-hets--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 2. arbetslöshetskassa

  ar`betslöshetskassa subst. ~n arbetslöshetskassor ORDLED: arbets-lös-hets--kass-an FÖRK.: A-kassa
  Svensk ordbok
 3. socialförsäkring

  socia`lförsäkring subst. ~en ~ar ORDLED: soci-al--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 4. arbetslöshet

  ar`betslöshet subst. ~en ORDLED: arbets--lös-het-en
  Svensk ordbok