1. arbetslöshetspolitik

  arbetslöshetspolitik, statens åtgärder för att förebygga och lindra verkningarna av oförvållad arbetslöshet.

 2. oorganiserad arbetstagare

  oorganiserad arbetstagare, arbetstagare som inte tillhör en fackförening.
 3. allmän försäkring

  allmän försäkring, sedan 1963 gemensam benämning på socialförsäkringsgrenarna sjukförsäkring (med föräldrapenning), folkpension och tilläggspension ( ATP); sedan 1999 gäller ett nytt pensionssystem med de första utbetalningarna 2001, se ålderspension.
 4. dagpenning

  dagpenning, ersättning till medlemmar av arbetslöshetskassa.
 5. försäkringsrörelse

  försäkringsrörelse, försäkringsbolag som bedriver affärsverksamhet med bl.a. försäkringar.
 6. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 7. kontant arbetsmarknadsstöd

  kontant arbetsmarknadsstöd, KAS, 1974–1997 stödform som utgjorde ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen.
 8. Luxemburg

  Luxemburg, stat i västra Europa.

 9. Gentsystemet

  Gentsystemet, princip för arbetslöshetsförsäkring, som innebär att försäkringen sköts av fackföreningarna med statsbidrag.
 10. Försäkringsöverdomstolen

  Försäkringsöverdomstolen, FÖD , 1961–95 högsta instans för överklagande av beslut i ärenden som rör allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.